Kilka starych, dobrych rad

Każdy projektant powinien znać zasady prawidłowego przygotowania grafiki do druku, czyli – podstawowa wiedza graficzna.

Projekty powinny być zawsze przygotowywane w oparciu o model kolorów CMYK, który jest wykorzystywany zarówno w technologii druku offsetowego jak również cyfrowego. W przygotowaniu graficznym oprócz kolorystyki duże znaczenie mają typografia, rozdzielczość, spady, marginesy i na końcu impozycja. Odpowiednia rozdzielczość to istotna sprawa nie tylko dla druku. Mierzymy ją w DPI (dot per inch) zwana także jako pixel per inch.

Zalecane rozdzielczości to:

Dla druku arkuszowego małoformatowego – 240 DPI (w praktyce jednak wymagane zazwyczaj jednak 300-350 DPI), w przypadku urządzeń multimedialnych jest to 72 DPI.

Spady:

Jest to obszar, o który należy powiększyć projekt, aby materiał ilustracyjny dochodzący do brzegu strony został odpowiednio docięty do odpowiedniego formatu przy obróbce introligatorskiej.
Wielkość spadów jest zależna od projektu, ale za minimum uznaje się 3 mm.

Marginesy:

To niezadrukowana część powierzchni strony wzdłuż czterech krawędzi kolumny. Marginesy tworzą układ strony i są bezpiecznym obszarem, w którym powinny się znaleźć teksty i ilustracje. Ustalając marginesy w dokumencie należy zachować odpowiednią odległość od linii cięcia -5 mm to minimalna bezpieczna odległość.

Impozycja:

Czyli elektroniczny montaż projektu graficznego na arkuszu drukarskim. To bardzo ważny element pracy przed drukiem, od niego zależy poprawność i koszt wydrukowania pracy.
Wspominam o tym tutaj, ponieważ druk na tym etapie może okazać się droższy o 30 -50 %. Jeśli zapomnieliśmy na początku projektowania o tym, na jakim urządzeniu praca będzie drukowana, a mamy już ustalony format i wygląd, niewiele możemy już zrobić. O czym zapomnieliśmy? Właśnie o sprawdzeniu pola zadruku urządzenia, na którym miało być wykonane zlecenie.

Nasza rada: Ustal rozmiar swojej pracy tak, by uzyskać jak najmniejszy odpad papieru z arkusza drukarskiego.

 photo