Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w K2-DESIGN JOANNA WOŁCZYK

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które ma na celu lepszą ochronę Państwa danych. Popieramy wszystkie działania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych, transparentności w procesach przetwarzania danych, a także podnoszenie świadomości w tym zakresie.

W związku z powyższym informujemy Państwa o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu w związku z tym prawach. Przesyłając do nas zapytanie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych wg. poniższego zakresu. 1. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest K2-DESIGN JOANNA WOŁCZYK z siedzibą w Czeladzi, ul. Spacerowa 1C, kod pocztowy 41-253, NIP: 625-199-13-27, REGON: 360412703.

2. Przetwarzanie Państwa danych jest realizowanie przez K2-DESIGN JOANNA WOŁCZYK, a wynika z prowadzonej działalności: sprzedaży produktów i usług oraz marketingu bezpośredniego. Cele przetwarzania: informacyjny, obsługa transakcji sprzedaży, marketing, prowadzenie działań promocyjnych obecnie jak i w przyszłości.

3. Informujemy, że Państwa dane mogą być profilowane, w szczególności w celach marketingowych, prowadzenia badań i preferencji zakupowych, w tym oferowania oraz prezentowania reklam, produktów i usług w oparciu o przypisane Państwu preferencje, a także do wewnętrznych analiz. Państwa dane przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających ze świadczonych usług, w tym w zakresie obsługi roszczeń posprzedażowych (np. uprawnień z gwarancji, rękojmi, czy też rozliczeń podatkowych). Do profilowania będą wykorzystywane następujące kategorie danych: informacje o produktach i usługach, informacje o płatnościach, informacje zawarte w plikach cookies, informacje o adresach elektronicznych, dane teleadresowe.. Dzięki tym działaniom możemy opracować dedykowaną dla Państwa ofertę produktową, a także poprawić jakość korzystania z naszego serwisu. Mają Państwo prawo w każdym momencie do wyrażenia sprzeciwu na profilowanie Państwa działań na potrzeby marketingu bezpośredniego.

4. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez K2-DESIGN JOANNA WOŁCZYK Państwa danych osobowych, mogą Państwo się kontaktować z K2-DESIGN JOANNA WOŁCZYK w następujący sposób: – za pośrednictwem poczty e-mail na adres biuro@k2-design.pl – za pośrednictwem poczty tradycyjnej na następujący adres korespondencyjny: K2-DESIGN JOANNA WOŁCZYK, ul. Spacerowa 1C, 41-253 Czeladź

5. K2-DESIGN JOANNA WOŁCZYK przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/We (dalej “RODO”) – tj. przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezbędne do wykonania umowy, której Klient jest stroną – odpowiednio umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i /lub umowy sprzedaży.

6. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży z K2-DESIGN JOANNA WOŁCZYK. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest także dobrowolne w przypadku umożliwienia K2-DESIGN JOANNA WOŁCZYK przesyłania do niego treści marketingowych.

7. K2-DESIGN JOANNA WOŁCZYK będzie przechowywał dane osobowe Klienta do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową jaką Klient zawarł z K2-DESIGN JOANNA WOŁCZYK. Dane osobowe, które są przetwarzane przez K2-DESIGN JOANNA WOŁCZYK będą przechowywane przez okres prowadzenia przez K2-DESIGN JOANNA WOŁCZYK działalności gospodarczej, chyba, że Klient skorzysta wcześniej z przysługującego mu prawa do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.

8. K2-DESIGN JOANNA WOŁCZYK będzie przekazywał dane osobowe Klienta tylko swoim dostawcom, którym zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np. dostawca usług przewozowych, dostawca usług prawnych, dział marketingu, dostawca usług IT, podwykonawcy. Wszystkie podmioty, którym K2-DESIGN JOANNA WOŁCZYK będzie przekazywać dane osobowe Klienta będą je przetwarzać na podstawie umowy z K2-DESIGN JOANNA WOŁCZYK i tylko zgodnie z poleceniami K2-DESIGN JOANNA WOŁCZYK.

9. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych lub prawo do przetworzenia ograniczenia przetwarzania
  • prawo dostępu do danych osobowych Klienta,
  • prawo żądania sprostowania danych osobowych Klienta,
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych Klienta – “do bycia zapomnianym”
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Klienta,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych Klienta
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, Klient może kontaktować się z K2-DESIGN JOANNA WOŁCZYK zgodnie z punktem 4 niniejszej informacji.